Reference | Bc. Pavel Beregsázi | ERA Česká republika